Exhibitions

hide

 

09/05/2011 to 17/05/2011 Designing in Dialogue – The Architecture of von Gerkan, Marg and Partners 

arrowImagesarrow

Exhibition
Designing in Dialogue
The Architecture of von Gerkan, Marg and Partners
Duration of exhibition

10.05. – 18.05.2011
Venue
Trang Tien Exhibition Hall
45 Trang Tien Street
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Sixteen selected international projects by architects von Gerkan, Marg and Partners will be presented in a 270 m² exhibition space in Ho Chi Minh City’s centrally located Exhibition Hall.

The prime exhibits will be the projects already completed in Vietnam such as the National Conference Center in Hanoi and the recently completed Hanoi Museum.

In addition to these, the results of the first workshop held abroad by the Academy for Architectural Culture will be presented. The aac is an initiative by a gmp foundation (the gmp Stiftung). In summer 2010, it organized a student workshop in Hanoi on architectural designs for a German House in Ho Chi Minh City.

 

 

 

 

 

Mười lăm dự án quốc tế được tuyển chọn của Công ty kiến trúc von Gerkan, Marg và thành viên sẽ được trưng bày trong không gian triển lãm rộng 300m2 tại Nhà triển lãm, số 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Các vật phẩm trưng bày cơ bản là các dự án đã hoàn thành tại Việt Nam như Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội đã khánh thành vào mùa thu năm ngoái trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Ngoài ra, các kết quả thu được từ hội thảo đầu tiên diễn ra ở nước ngoài của Học viện văn hóa kiến trúc cũng sẽ được giới thiệu. aac là sáng kiến của công ty gmp. Mùa hè năm 2010, Học viện đã tổ chức một hội thảo sinh viên tại Hà Nội về các thiết kế kiến trúc của Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.